Jesteś tutajStrona głownaPROW 2007-2013Program Rozwoju Obszarów WiejskichDziałanie 3.1

Działanie 3.1

Działanie 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Cel działania – różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i mą]małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
Beneficjent – rosoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.
Działanie reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ARiMR: www.arimr.gov.pl; Oddział Świętokrzyski ARiMR:
ul. Warszawska 430,
25-414 Kielce, tel: 041 349 09 00.
 


Jesteś naszym 15054 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74