Jesteś tutajStrona głownaPROW 2007-2013Program Rozwoju Obszarów WiejskichDziałanie 2.2

Działanie 2.2

Działanie 2.2 Program rolnośrodowiskowy

Cel działania –
poprawa środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich: przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cenny siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich; promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód, ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych.
Beneficjent – rolnik.
Działanie reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego PROW na lata 2007-2013. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ARiMR: www.arimr.gov.pl; Oddział Świętokrzyski ARiMR: ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce, tel: 041 349 09 00.
 


Jesteś naszym 15082 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74