Jesteś tutajStrona głownaPROW 2007-2013Program Rozwoju Obszarów WiejskichDziałanie 1.9

Działanie 1.9

Działanie 1.9. Działania informacyjne i promocyjne
 
Cel działania – zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze objęte mechanizmami jakości żywności, pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów objętych mechanizmami jakości żywności, pogłębienie wiedzy konsumentów mechanizmach jakości żywności oraz wsparcie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności.
Beneficjentem – są grupy producentów.
Działanie reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
22 styczeń 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Działaniem tym zajmuje się Agencja Rynku Rolnego. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ARR: www.arr.gov.pl; Oddział Świętokrzyski ARR: 25-323 Kielce, ul. Piaskowa 18, tel. (0 41) 343-31-90, fax (0 41) 368-70-49.
 


Jesteś naszym 15075 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74