Jesteś tutajStrona głownaPROW 2007-2013Program Rozwoju Obszarów WiejskichDziałanie 1.4

Działanie 1.4

Działanie 1.4. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
 
Cel działania – umożliwienie rolnikom i posiadaczom lasów otrzymania wsparcia poprzez korzystanie z doradztwa w celu dostosowania gospodarstwa rolnego do zasady wzajemnej zgodności tj. w zakresie gospodarki gruntami, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, dobrostanu i zdrowia zwierząt, zdrowotności roślin; zwiększenie konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych; wspieranie restrukturyzacji, rozwoju innowacji w gospodarstwach rolnych i leśnych; ochrony środowiska naturalnego, poprawy bezpieczeństwa pracy.
Beneficjentem – są rolnicy i posiadacze lasów, którzy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej posiadają gospodarstwo rolne ( i w roku poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania usługi uzyskali płatności bezpośrednie) lub las. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ARiMR: www.arimr.gov.pl; Oddział Świętokrzyski ARiMR: ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce, tel: 041 349 09 00.
 


Jesteś naszym 15081 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74