Jesteś tutajStrona głownaLEADERWybór LGD do realizacji LSR

Wybór LGD do realizacji LSR

WYBÓR LGD DO REALIZACJI LSR W ZAKRESIE DODATKOWYCH ZADAŃ - 2012 r.

Lista LGD z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze wskazaniem LGD wybranych do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań.

Lista krajowa, na której znajdują sie wszystkie LGD, które złożyły wnioski o wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań, zaakceptowana przez wszystkie samorządy województw.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru LGD do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013

Ogłoszenie o wyborze LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań - ostateczny limit środków

Ogłoszenie o wyborze LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań

Wniosek o pomoc Wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań (wersja 2z z dnia 30.04.2012 r.)

Instrukcja do wniosku Wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań (wersja 2z z dnia 30.04.2012 r.)

WYBÓR LGD DO REALIZACJI LSR - 2009 r. 

Rozporządzenie MRiRW Wybór LGD do realizacji LSR.pdf

Deklaracja o przystapieniu do LGD - osoba fizyczna.doc

Deklaracja o przystapieniu do LGD - osoba prawnadoc.doc

Projekt statutu LGD.doc

Wzór uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do LGD.doc

wniosek o pomoc Wybór LGD do realizacji LSR

instrukcja do wniosku Wybór LGD do realizacji LSR

Ogłoszenie o wyborze LGD do realizacji LSR

Wyniki naboru - lista rankingowa

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BENEFICJENTA

Sprawozdanie z realizacji LSR v.12 za cały okres - NOWOŚĆ

Instrukcja do sprawozdania z realizacji LSR v. 12 za cały okres - NOWOŚĆ

Sprawozdanie z realizacji LSR v.11

Instrukcja do sprawozdania v.11

Sprawozdanie z realizacji LSR v.10

Instrukcja do sprawozdania v.10

LOKALNE STRATEGIE ROZWOJU:

- LGD "Białe Ługi"

- Buska Lokalna Grupa Działania "Słoneczny Lider"

- Stowarzyszenie "LGD - Wokół Łysej Góry"

- Stowarzyszenie LGD "Ziemia Jędrzejowska - GRYF"

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

- Stowarzyszenie "LGD - U ŹRÓDEŁ"

- Stowarzyszenie G5

- LGD "Perły Ponidzia"

- LGD "Nad Czarną i Pilicą"

- LGD Ponidzie

- Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

- LGD Region Włoszczowski

- LGD "Razem na Rzecz Rozwoju"

- LGD "Perły Czarnej Nidy"

- LGD "Dorzecze Bobrzy"

- LGD "Dorzecze Wisły"

- Stowarzyszenie LGD "Krzemienny Krąg"

- LGD Powiatu Opatowskiego

 

 

 

 

 

 

 


Jesteś naszym 31290 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74