Jesteś tutajStrona głownaDziałanie 321Wyniki naborów

Wyniki naborów

 • Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013
  pobierz plik

 • Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" dla operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej z przeznaczeniem na potrzeby własne dla naboru wniosków, który zakończył się 29 maja 2015 roku.
  pobierz plik

 • Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego dla naboru VI w 2014 r
  pobierz plik

 • Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych dla naboru VI w 2014 r
  pobierz plik

 • Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych dla naboru VI w 2014 r
  pobierz plik
 • Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie gospodarki wodno ściekowej dla naboru VI w 2014 r
  pobierz plik

 • Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie gospodarki wodno ściekowej dla naboru V w 2013 r.
  pobierz plik

 • Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie gospodarki wodno ściekowej dla naboru IV w 2013 r.
  pobierz plik

 • Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury dla naboru IV w 2013 r..
  pobierz plik

 • Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego" dla naboru wniosków zakończonego 20 kwietnia 2012 r.
  pobierz plik

  Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z  zakresu budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego"
  pobierz plik

 • Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla naboru II wniosków w 2011 r.
  pobierz plik

  Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
  pobierz plik

 • Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych dla naboru II wniosków w 2011 r.
  pobierz plik

  Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawiezatwierdzenia listy operacji w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
  pobierz plik

 • Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla naboru I w 2009 r.
  pobierz plik

 • Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych dla naboru I w 2009 r.
  pobierz plik

 • Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych dla naboru I w 2009 r.
  pobierzplik

Jesteś naszym 14740 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74