Jesteś tutajStrona głownaDziałanie 125Wzory wniosków i instrukcje

Wzory wniosków i instrukcje

WZORY WNIOSKÓW O POMOC I INSTRUKCJE dla schematu I "scalanie"

Formularz wniosku o pomoc v.4z (28.02.2012)

pobierz plik

Instrukcja do wniosku o pmoc v4z (28.02.2012)

pobierz plik

Formularz wniosku o pomoc v.3z (19.07.2010)

pobierz plik

Instrukcja do wniosku o pomoc v.3z

pobierz plik

 

WZORY WNIOSKÓW O POMOC I INSTRUKCJE dla schematu II "woda"

Formularz wniosku o pomoc v.5z (28.02.2012)

pobierz plik

Instrukcja do wniosku v.5z (28.02.2012)

pobierz plik

Formularz wniosku o pomoc v.4z (15.06.2011)

pobierz plik

Instrukcja do wniosku o pomoc v.4z

pobierz plik

 

WZORY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ I INSTRUKCJE dla schematu I "scalanie" 

Formularz wniosku o płatność v.4z (15.03.2012)

pobierz plik

Instrukcja wniosku o płatność v.4z (15.03.2012)

pobierz plik

Propozycja opisu faktury

pobierz plik

WZORY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ I INSTRUKCJE dla schematu II "woda" 

Formularz wniosku o płatność v.4z (15.03.2012)

pobierz plik

Instrukcja wniosku o płatność v.4z (15.03.2012)

pobierz plik

Propozycja opisu faktury

pobierz plik

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BENEFICJENTA

Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji dla schematu I scalanie
Instrukcja wypełniania sprawozdania
Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji dla schematu II woda
Instrukcja wypełniania sprawozdania


Jesteś naszym 14744 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74